Mateusz Wiche

Mateusz WicheMATEUSZ WICHE (ur. 2000)
Rozpoczęcie nauki żeglarstwa w 2011 roku w Uczniowskim Klubie Żeglarskim HORN w Krakowie
Pierwszy trener Pani Józefa Ogrodnik
Pierwsza klasa regatowa – klasa Optimist
Od 3 lat trenuję na Laserze 4,7.
Obecny trener – Pan Andrzej Ogrodnik