Bezpłatne warsztaty żeglarskie w Hornie.

przez Andrzej Ogrodnik

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ŻEGLARSKIE

       Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski w porozumieniu z Klubem Żeglarskim HORN Kraków serdecznie zaprasza wszystkich żeglarzy i sympatyków na cykl bezpłatnych warsztatów poświęconych tematyce żeglarstwa śródlądowego i morskiego. Celem prowadzonych zajęć będzie odświeżenie, uzupełnienie i usystematyzowanie zdobytej wiedzy w szczególności z zakresu teorii żeglowania, locji i meteorologii, jak również bezpieczeństwa żeglugi w trudnych warunkach, a także organizacji rejsów śródlądowych i morskich.

       Warsztaty prowadzone będą przez zaprzyjaźnionych z Krakowskim Okręgowym Związku Żeglarskim Kapitanów i Instruktorów Żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego.

    Zajęcia będą się odbywać w okresie zimowym od grudnia 2016 r. do marca 2017 r., w każdą środę o godz. 18.00 w sali dydaktyczno – szkoleniowej Klubu Żeglarskiego HORN Kraków, przy ul. Koziej 22 w Krakowie

      Pierwsze spotkanie w dniu 7 grudnia 2016 r. poświęcone będzie teorii żeglowania i manewrowania jachtem żaglowym. Kolejne warsztaty w dniu 14 grudnia 2016 r. dotyczyć będą bezpieczeństwa żeglugi . Tematem zajęć w dniu 21 grudnia 2016 r. będzie żegluga w ciężkich warunkach. Na warsztatach w dniu 4 stycznia 2017 r. omawiana będzie locja śródlądowa i morska.

     Szczegółowy harmonogram kolejnych zajęć dostępny będzie na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego pod adresem www.kozz.krakow.pl, a także na facebooku Klubu Żeglarskiego HORN Kraków oraz stronie internetowej klubu www.kz.hornkrakow.pl .