• Ośrodek Szkoleniowo Żeglarski Horn Zaprasza
 • Ośrodek Szkoleniowo Żeglarski Horn Zaprasza
 • Ośrodek Szkoleniowo Żeglarski Horn Zaprasza
 • Ośrodek Szkoleniowo Żeglarski Horn Zaprasza
 1. Doba w Ośrodku Szkoleniowo-Żeglarskim Horn trwa od godz. 16 00 do 11 00 rano.
 2. Goście Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego zobowiązani są przed zajęciem miejsc w pokojach okazać dokument tożsamości pracownikowi recepcji, który wpisuje ich dane osobowe do książki meldunkowej.
 3. Na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego wolno przebywać wyłącznie osobom zameldowanym na pobyt określonego dnia oraz mającym opłacony pobyt w ośrodku.
 4. Grupy młodzieży szkolnej mogą być przyjęte na nocleg wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za grupę szkolną, stan pokoi po zakończeniu pobytu oraz za przestrzeganie przez młodzież niniejszego regulaminu.
 5. Korzystający z noclegów, o ile rezygnują z miejscowej bielizny pościelowej (płatnej dodatkowo 5 zł.) muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową - prześcieradło, poszewkę na poduszkę, kołdrę lub śpiwór.
 6. Od godz. 22 00 do 06 00 obowiązuje cisza nocna. Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano wychodzą, nie mogą zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą obsługi.
 7. Recepcjonista ze względów bezpieczeństwa może odmówić otwarcia Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego od godz. 23 00 do 06 00 rano.
 8. Przygotowanie posiłku może się odbywać w aneksie kuchennym na piętrze. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia kuchenne, a aneks dokładnie sprzątnąć.
 9. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego należy zgłaszać obsłudze, która określa w porozumieniu z Prezesem KŻ Horn Kraków wysokość odszkodowania i sposób zapłaty.
 10. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski Horn ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu.
 11. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski Horn nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokojach oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
 12. W Ośrodku Szkoleniowo-Żeglarskim obowiązuje kulturalne zachowanie się, a picie alkoholu, palenie papierosów i uprawianie gier hazardowych jest zabronione. Zakaz spożywania alkoholu nie dotyczy części gastronomicznej Ośrodka.

 13. W razie przekroczenia regulaminu Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego lub nieodpowiedniego zachowania się, kierownik lub zatrudniona osoba może usunąć korzystającego z pobytu. Jednocześnie ma prawo do zatrzymania dokumentu i zawiadomienia o tym właściwą szkołę, uczelnię, organizację, biuro turystyczne, Komisariat Policji itp.
 14. Korzystający z usług Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń lub w poważniejszych wypadkach kierować je do Prezesa Klubu Żeglarskiego "Horn" Kraków.

 15. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w ośrodku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są zobowiązani stosować się do wskazań kierownika lub aktualnie zatrudnionej tu osoby.
 16. Za usługi świadczone przez Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski pobierane są opłaty. Podane ceny zawierają 8% podatku VAT. Opłaty za nocleg należy uregulować przy dokonaniu meldunku lub w szczególnych sytuacjach maksymalnie do 12 godzin od zajęcia miejsca w pokojach.
 17. Rezerwujący nocleg zobowiązani są do wpłacenia 30% bezzwrotnej zaliczki od całej kwoty za zamówiony nocleg (noclegi) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia rezerwacji. Jeżeli zaliczka nie wpłynie na konto KŻ Horn Kraków nr 48 1240 4432 1111 0010 3207 8946, rezerwację uznaje się za nieważną.
 18. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CI/1365/10 z dnia 26 maja 2010 r.  zarządza się pobieranie opłat miejscowych. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających w Krakowie dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Dzienna stawka opłaty miejscowej wynosi 1,60 zł za każdy dzień pobytu. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje z chwilą zakwaterowania. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa, zobowiązane są do jej uiszczenia najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem. 

Opłaty miejscowej nie podbiera się od:

- dzieci do lat 5

- zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Tagged Under