Szkolenia SRC i LRC 2018

KURS I EGZAMIN
DLA RADIOOPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU SRC
ORAZ DALEKIEGO ZASIĘGU LRC

Organizatorem kursów jest Klub Żeglarski Horn Kraków

Kursy odbędą się na Przystani w Klubie Żeglarskim Horn Kraków
przy ul. Kozia 22, 30-733 Kraków

Najbliższe planowane terminy kursów w 2018 roku

Harmonogram kursów SRC
Numer kursu Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce i data egzaminu
SRC-1 07.02.2018 07.02.2018 Delegatura UKE w Krakowie 28.02.2018
SRC-2 17.02.2018 17.02.2018 Delegatura UKE w Krakowie 28.02.2018

Harmonogram kursów LRC
Numer kursu Data rozpoczęcia Data zakończenia Miejsce i data egzaminu
LRC-1 07.02.2018 08.02.2018 Zgodnie z harmonogramem UKE
LRC-2 17.02.2018 18.02.2018 Zgodnie z harmonogramem UKE

Wykaz wszystkich sesji egzaminacyjnych UKE na 2018 rok jest dostępny w „Dokumentach do pobrania” na końcu opisu kursów.

UWAGA!
Aby przystąpić do egzaminu (w dowolnie wybranym przez siebie terminie, zgodnie z harmonogramem egzaminów opublikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty za egzamin i wydanie świadectwa. Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data nadania dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

Zgłoszenia na kurs proszę dokonywać:
On Line:    Zgłoszenia na kurs SRC
                   Zgłoszenie na kurs LRC

lub bezpośrednio
w Klubie Żeglarskim Horn Kraków, ul. Kozia 22.
Biuro Klubu czynne w godzinach od 10 00 do 20 00 w każdy dzień,
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie 012 653 05 08

OPIS KURSU SRC
Podczas rejsu morskiego wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka załogi świadectwa radiooperatora bliskiego zasięgu (SRC). Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. W ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego kursanci poznają zasady komunikacji morskiej. Część praktyczna realizowana jest na prawdziwych morskich radiotelefonach VHF-DSC i obejmuje bardzo bogaty program symulacji różnego typu komunikacji na morzu. W programie są zawarte także podstawowe angielskie zwroty w komunikacji morskiej, alarmy distress i ich odwoływanie, obsługa urządzeń NAVTEX, radiopławy EPIRB oraz transpondera radarowego SART.
Po kursie należy zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo SRC. Jest to jedyne uznawane na świecie, wydane w Polsce uprawnienie tego typu.

OPIS KURSU LRC
Do żeglugi poza obszarem A1 na jachcie wyposażonym w urządzania łączności, np. radiostacja MF/HF, terminal Inmarsat wymagane jest posiadanie świadectwa radiooperatora dalekiego zasięgu (LRC). Szkolenie zawiera pełny zakres wiedzy radiooperatorskiej dla statków pozakonwencyjnych. Szkolenie zawiera elementy programu szkolenia SRC. Następnie realizujemy łączność pośredniofalową MF, łączność krótkofalową HF, łączność satelitarną przy użyciu Inmarsat-C. Szkolimy na rzeczywistych radiostacjach MF/HF.
LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi (A1, A2, A3 i A4).
Podział wód na obszary GMDSS:
1. obszar A1 – obszar morza w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie za pomocą DSC na kanale 70 VHF (156,525 MHz)
2. obszar A2 – obszar, z wyłączeniem A1, pozostający w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej MF, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie za pomocą DSC (2187,5 kHz).
3. obszar A3 – obszar, z wyłączeniem A1 i A2, który jest pokryty przez system satelitów geostacjonarnych Inmarsat, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie w niebezpieczeństwie, zasięg systemu rozciąga się w przybliżeniu od 70°N do 70°S
4. obszar A4 – obszar z wyłączeniem A1, A2 i A3, możliwa łączność w niebezpieczeństwie DSC HF w paśmie częstotliwości 4, 6, 8, 12 i 16 MHz

Po każdym kursie należy zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo LRC. Jest to jedyne uznawane na świecie, wydane w Polsce uprawnienie tego typu.

TRYB SZKOLENIA
a) kurs SRC - 1 spotkanie 5 godz. w godzinach od 1600 do 2100.
b) kurs LRC - 2 spotkania po 4-5 godz. każde. Do kursu SRC dokładamy jedno popołudnie na część LRC, ponieważ kurs SRC zawiera się w LRC.

CENA KURSU
Kurs SRC - cena 350,00 zł/os.
Kurs LRC - cena 520,00 zł/os.

Wpłatę należy dokonać w kasie KŻ Horn Kraków, ul. Kozia 22 przed rozpoczęciem kursu.

Cena zawiera:
- szkolenie teoretyczne i praktyczne na sprzęcie VHF, MF/HF
- zestaw pytań egzaminacyjnych,
- przykładowy test egzaminacyjny,
- podręcznik pt.
"Łączność bliskiego zasięgu na morzu".

EGZAMIN
Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego i Dalekiego Zasięgu (SRC i LRC) przeprowadzają Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Polskie świadectwo ważne jest bezterminowo i na całym świecie. Najbliższy egzamin w Krakowie dla tego kursu odbędzie się 28.02.2018 r w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12.
Egzamin SRC - opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa - 125,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Egzamin LRC -
opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa - 145,-zł/os (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Poniżej wzór Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu.wzor swiadectwa src

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na terenie Polski w 2018
Wniosek o wydanie świadectwa radiooperatora
Przykładowy test na świadectwo LRC
Przykładowy test na świadectwo SRC
Zestaw pytań