Radiooperator SRC i LRC

Radiooperator SRC

Podczas rejsu morskiego wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka załogi świadectwa radiooperatora bliskiego zasięgu (SRC). Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. W ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego kursanci poznają zasady komunikacji morskiej. Część praktyczna realizowana jest na prawdziwych morskich radiotelefonach VHF-DSC i obejmuje bardzo bogaty program symulacji różnego typu komunikacji na morzu. W programie są zawarte także podstawowe angielskie zwroty w komunikacji morskiej, alarmy distress i ich odwoływanie, obsługa urządzeń NAVTEX, radiopławy EPIRB oraz transpondera radarowego SART.

Po kursie należy zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo SRC. Jest to jedyne uznawane na świecie, wydane w Polsce uprawnienie tego typu.

Radiooperator LRC

Do żeglugi poza obszarem A1 na jachcie wyposażonym w urządzania łączności, np. radiostacja MF/HF, terminal Inmarsat wymagane jest posiadanie świadectwa radiooperatora dalekiego zasięgu (LRC). Szkolenie zawiera pełny zakres wiedzy radiooperatorskiej dla statków pozakonwencyjnych. Szkolenie zawiera elementy programu szkolenia SRC. Następnie realizujemy łączność pośredniofalową MF, łączność krótkofalową HF, łączność satelitarną przy użyciu Inmarsat-C. Szkolimy na rzeczywistych radiostacjach MF/HF.

LRC to świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawnia do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi (A1, A2, A3 i A4).

Podział wód na obszary GMDSS:

  1. obszar A1 – obszar morza w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie za pomocą DSC na kanale 70 VHF (156,525 MHz)
  2. obszar A2 – obszar, z wyłączeniem A1, pozostający w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej MF, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie za pomocą DSC (2187,5 kHz).
  3. obszar A3 – obszar, z wyłączeniem A1 i A2, który jest pokryty przez system satelitów geostacjonarnych Inmarsat, gdzie możliwe jest ciągłe alarmowanie w niebezpieczeństwie, zasięg systemu rozciąga się w przybliżeniu od 70°N do 70°S
  4. obszar A4 – obszar z wyłączeniem A1, A2 i A3, możliwa łączność w niebezpieczeństwie DSC HF w paśmie częstotliwości 4, 6, 8, 12 i 16 MHz

Po każdym kursie należy zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej, składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo LRC. Jest to jedyne uznawane na świecie, wydane w Polsce uprawnienie tego typu.

Tryby i cena szkoleń

  1. Radiooperator SRC : 1 spotkanie 5 godz. w godzinach od 1600 do 2100. Cena szkolenia 350 zł.
  2. Radiooperator LRC : 2 spotkania po 4-5 godz. każde. Do kursu SRC dokładamy jedno popołudnie na część LRC, ponieważ kurs SRC zawiera się w LRC. Cena szkolenia 520 zł.

Kurs obejmuje

Chcesz się zapisać?

Nie czekaj, ilość miejsc jest ograniczona. Sprawdź nasz harmonogram i zapisz się już dziś