Wymagania egzaminacyjne

Osoba przystępująca do egzaminu na patent motorowodny/licencję motorowodną zobowiązana jest zabrać ze sobą na egzamin n/w dokumenty:

  • Egzamin na patent sternika motorowodnego:

- dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną,
- dowód wpłaty za egzamin,
- ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
- zgodę rodziców na uprawnianie turystyki wodnej, wypełnioną przez oboje rodziców (dotyczy tylko osób niepełnoletnich)

 

  • Egzamin na patent motorowodnego sternika morskiego:

- dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną.
- dowód wpłaty za egzamin
- ważną legitymację szkolną/studencką , jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
- oryginał stażu pływania co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, udokumentowanego na opiniach z resju bądź kartach rejsu.

  •  Egzamin na patent mechanika motorowodnego

- dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną,
- dowód wpłaty za egzamin,
- ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
- oryginał stażu pływania co najmniej 400 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy co najmniej 147,2 kW, w tym co najmniej 100 godzin żeglugi przy obsłudze siłowni o mocy większej niż 441 kW, udokumentowanego na opiniach z resju bądź kartach rejsu,
- patent co najmniej sternika motorowodnego.

  • Egzamin na licencję do holowania narciarza wodnego/ licencję do holowania statków powietrznych

- dowód tożsamości np.: dowód osobisty, paszport legitymację szkolną,
- dowód wpłaty za egzamin,
- ważną legitymację szkolną/studencką, jeżeli osoba jest uprawniona do zniżki i dokonała 50 % opłaty za egzamin,
- patent co najmniej sternika motorowodnego.