Opłaty egzaminacyjne

Cennik PZMWiNW

Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu na poszczególne rodzaje stopni motorowodnych oraz egzaminu uprawniającego do holowania narciarza wodnego lub statków powietrznych oraz opłat za czynności związane z wydaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do uprawiania motorowodniactwa: patentu i licencji.

1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  • patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  • patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  • patent mechanika motorowodnego - wynosi 250 zł
  • licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych - wynosi 250 zł
  • licencję do holowania statków powietrznych – wynosi 250 zł

2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.

3. Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa w ust. 1-2, w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.