Procedura uzyskania stopnia

Aby uzyskać patent lub licencję po zdanym egzaminie należy wygenerować wniosek a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego z następującymi załącznikami:

  • zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografia nie może być wydrukowana ani zeskanowana)
  • zaświadczenie o zdanym egzaminie
  • zgoda rodziców/opiekunów prawych w przypadku osoby małoletniej przy egzaminie na patent sternika motorowodnego
  • staż pływania w przypadku morskiego sternika motorowodnego/mechanika motorowodnego
  • kserokopia patentu motorowodnego w przypadku egzaminu na licencję
  • dowód wpłaty za patent/licencję
  • dowód wpłaty za egzamin


Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, w wysokoœci 25zł. po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej.
(opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku).

Po zatwierdzeniu wyników egzaminu przez Prezydium PZMiNW, druk patentu wydawany jest przez biuro PZMiNW i wysyłany na adres posiadacza stopnia motorowodnego.