Procedura uzyskania stopnia

Aby otrzymać patent Żeglarza Jachtowego po zdanym egzaminie, należy przysłać bądź dostarczyc osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

  • wygenerowany elektronicznie wniosek  - ( ze strony PZŻ)
  • zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa - (wystawione przez KE) - oryginał
  • zdjęcie  o wymiarach 3,5 x 4,5 cm - (naklejone na wniosek)
  • dowód opłaty w wysokości 50 zł
  • kserokopia dokumentu upoważniającego do 50% zniżki – w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat. - ( po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej/ studenckiej opłata wynosi 25 zł.)
  • w przypadku zmiany nazwiska - prosimy o dołączenie ksera dowodu osobistego bądź aktu małżeństwa

Opłaty można dokonać po przez dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.