Uprawnienia

Szkolenia żeglarskie

Osoba posiadająca patent Żeglarza Jachtowego uprawniona jest do:

1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych.
2. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z  pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej*.

*/ Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie, na którym prowadzona jest ciągła obserwacja, przy zapewnieniu możliwości podjęcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprzętu ratunkowego i wyposażenia technicznego. Osoba prowadząca nadzór musi być pełnoletnia i posiadać patent żeglarza jachtowego lub wyższy.

źródło: http://www.pyaszkolenie.org.pl/