fbpx

Szkółka żeglarska

Do szkółki żeglarskiej mogą zapisywać się dzieci w wieku od 6 do 13 lat. To początkowe szkolenie odbywa się na jednoosobowych łódkach klasy Optimist – na zasadzie kursu wprowadzającego i trwa 30 godzin. W miesiąc – w kameralnych, kilkuosobowych grupach – dzieci uczą się:

  • samodzielności w działaniu
  • bezpiecznego zachowania w wodzie i nad wodą,
  • taklowania i roztaklowywania optimista,
  • podstaw żeglowania i prowadzenia swojej łódki,
  • podstaw meteorologii,
  • etykiety żeglarskiej,

Nauka jest podzielona na dwa etapy: szkolenie teoretyczne za pomocą kursu w internecie – specjalnie udostępnionego, a po jego zakończeniu z 4 weekendów na zajęciach praktycznych.

Po zakończeniu Szkółki uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu żeglowania na optymiście do wiatrów średnich. Może wówczas podjąć decyzję o regularnym uprawianiu żeglarstwa.

Korzyści nauki żeglarstwa widoczne są we wszystkich aspektach życia dzieci. Są one w stanie dłużej koncentrować się na swojej pracy, wykształca się u nich logiczne myślenie, poprawia kondycja fizyczna, stają się samodzielne, odpowiedzialne i co najważniejsze, potrafią radzić sobie z wyzwaniami – bo tego wymaga od nich bycie na łódce. Po prostu wdraża się u nich zasada, że „ludzie, którzy wciąż zdobywają szczyty, to ci, którzy widzą nagrodę, zanim jeszcze jest wygrana. Widzą zwycięstwo wcześniej niż ktokolwiek inny.”

Kolejny etap szkolenia odbywa się już w grupie sportowej przez cały rok. W sezonie, tj. od kwietnia do końca października, są to zajęcia praktyczne na wodzie, pod opieką wykwalifikowanych trenerów, a poza sezonem – zajęcia teoretyczne i ogólnorozwojowe – sala gimnastyczna, akrobatyka, łyżwy, narty biegowe wokół Bagrów, kiedy tylko są warunki.

Treningi odbywają się dla każdej grupy dwa razy w tygodniu i trwają około trzy godziny. W okresie wakacji oraz zimą dzieci mają możliwość uczestniczenia w zgrupowaniach sportowych zarówno w kraju jak i za granicą. Nasi zawodnicy poza Polską zwiedzili niemal cały świat. Byliśmy na zgrupowaniach w Hermanus (RPA), w Doha (Katar), w Perth (Australia), Hourtin i La Rochelle (Francja), w Workum (Holandia), czy w Puli (Chorwacja), gdzie braliśmy udział w zgrupowaniach i w regatach. Regularnie, co roku, jeździmy także do Torrevieja w Hiszpanii. Zaprzyjaźniliśmy się z SailingCoach na Malcie w La Valetta. Każdego roku wiosną jeździliśmy również do Włoch na jezioro Garda.

Po opanowaniu materiału teoretycznego i nabyciu praktycznych umiejętności żeglowania, dzieci bardzo szybko – czasami już po 2 miesiącach – próbują swoich sił w żeglarstwie regatowym. Stają do zawodów wraz ze swoimi rówieśnikami najpierw na imprezach klubowych a następnie biorą udział w rywalizacji na szczeblu międzyklubowym oraz ogólnopolskim i międzynarodowym podnosząc szybko poziom swoich umiejętności regatowych.