Informacje o CAS „Żeglarz”

 

Centrum Aktywności Seniorów “Żeglarz” zostało utworzone przez Klub Żeglarski HORN Kraków na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego HORN przy ul. Koziej 22 w Krakowie.

CAS “Żeglarz” jest finansowany ze środków Miasta Krakowa. Celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

CAS “Żeglarz” rozpoczął swoją działalność 2 stycznia 2018 roku o godz. 9 rano. CAS jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. W ramach CAS “Żeglarz” są prowadzone zajęcia dla seniorów: edukacyjne, rozwojowe, sportowe, upowszechniające wolontariat oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJE OD 01.2023

Harmonogram zajęć stałych – STYCZEŃ 2023

Harmonogram styczeń 2023 – do pobrania TUTAJ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ UWAGI
PONIEDZIAŁEK 10.00-11.00 Gimnastyka zdrowy kręgosłup KŻ Horn – od 09.01
11.15-12.15 Tai Chi KŻ Horn – od 09.01
12.30-13.15 Zajęcia pływania Basen / ul. Fabryczna 13 – od 09.01
WTOREK 10.30-11.30 Język hiszpański podstawowy KŻ Horn – od 10.01
11.30-12.30 Język hiszpański zaawansowany KŻ Horn – od 10.01
14.30-15.30 Grupa kabaretowo – teatralna Teatr KTO / ul. Zamojskiego 50 – od 10.01
14.00-18.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn – od 10.01
ŚRODA 10.00-11.00 Joga KŻ Horn – od 11.01
11.15-12.15 Tai Chi KŻ Horn – od 11.01
11.00-14.30 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn
17.00-19.00 Szantowanie i historia żeglarstwa KŻ Horn – od 11.01
CZWARTEK 12.00-13.00 Język angielski KŻ Horn – od 12.01
14.00-17.00 Ceramika warsztaty Terra Studio Ceramiki / ul. Potebni 6 – od 12.01
16.00-19.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn
PIĄTEK 11.15-12.15 Zajęcia z treningu pamięci KŻ Horn – od 13.01
14.00-18.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn

 

Zajęcia dodatkowe w styczniu 2023

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ UWAGI
13.01.2023 16.30-18.30 Spotkanie kolędowe KŻ Horn
18.01.2023 11.15-13.15 Zajęcia florystyczne KŻ Horn
20.01.2023 11.00-13.00 Wycieczka na wystawę szopek krakowskich Pałac Krzysztofory / Rynek Główny 35

 

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.

 

 

>> ZOBACZ aktualności CAS Żeglarz

 

 

 

 

>> ZOBACZ galerię zdjęć CAS Żeglarz

 

 

REGULAMIN Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz”

1.Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz” zostało utworzone i jest prowadzone przez Klub Żeglarski HORN Kraków.

2.CAS „Żeglarz” prowadzi zajęcia dla seniorów na terenie Klubu Żeglarskiego HORN Kraków w Krakowie przy ul. Koziej 22 lub poza Klubem, a swoją ofertę kieruje do seniorów z gminy miejskiej Kraków.

3.Członkami CAS „Żeglarz” mogą zostać seniorzy w wieku powyżej 60 lat, mieszkańcy Krakowa.

4.Podstawą przyjęcia do CAS jest:

 • złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej
 • zapoznanie się z treścią regulaminu CAS „Żeglarz” i przyjęcie go
 • deklaracja aktywnego uczestnictwa w zajęciach CAS i podjęcia działań wolontaryjnych w ramach CAS

5.Członkowie CAS „Żeglarz” mają prawo do:

 • poszanowania swoich praw i godności osobistej
 • wolności słowa, przekonań i wyznania
 • uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i innych aktywnościach organizowanych przez CAS
 • rozwijania własnych zainteresowań
 • korzystania z udostępnionego dla CAS wyposażenia KŻ Horn w ramach prowadzonych zajęć
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów i problemów w grupie
 • pełnej informacji o ofercie i działaniu CAS

6.Członkowie CAS „Żeglarz” mają obowiązek:

 • przestrzegania regulaminu CAS
 • przestrzegania regulaminu Klubu Żeglarskiego Horn Kraków oraz przystani
 • poszanowania godności osobistej innych członków CAS oraz pracowników
 • dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w CAS
 • dbania o powierzony sprzęt oraz wyposażenie CAS i KŻ Horn
 • przestrzegania norm i zasad wzajemnego współżycia
 • godnego reprezentowania CAS „Żeglarz”

7.Członkostwo CAS „Żeglarz” wygasa z chwilą:

 • wystąpienia członka na własną pisemną prośbę
 • śmierci członka
 • skreślenia z listy członków na skutek naruszenia regulaminu lub zasad wzajemnego współżycia – o skreśleniu z listy członków decyduje prezes KŻ Horn po porozumieniu z koordynatorem CAS

8.Udział członków w niektórych zajęciach ruchowych może wymagać zgody lekarza pierwszego kontaktu. O takim wymogu członkowie zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zapisów na zajęcia.

9.Zajęcia w CAS „Żeglarz” będą prowadzone w grupach o różnej liczebności w zależności od typu i formy zajęć. Każdorazowo będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych. W przypadku dużego zainteresowania będą tworzone w miarę możliwości następne grupy.

10.Wszelkie informacje na temat bieżącej oferty zajęciowej, formy zajęć, dostępności miejsc, wycieczek i inne będą dostępne na stronie internetowej, w biurze CAS oraz telefonicznie.

11.Zapisy na zajęcia będą odbywały się poprzez formularze na stronie internetowej, mailowo, w biurze CAS lub telefonicznie.

12.Niezapowiedziana lub nieusprawiedliwiona nieobecność członka na 3 zajęciach, na które członek zapisał się może spowodować przesunięcie takiej osoby na listę rezerwową prowadzonych przez CAS „Żeglarz” zajęć.

13.Członkowie wnoszą na rzecz CAS „Żeglarz” opłatę członkowską w wysokości 5 zł miesięcznie.

14.Zmiany w regulaminie mogą zostać dokonane przez prezesa KŻ HORN Kraków, koordynatora CAS „Żeglarz” za zgodą prezesa KŻ Horn lub na wniosek członków CAS „Żeglarz” za zgodą koordynatora CAS „Żeglarz” i prezesa KŻ Horn Kraków.

Centrum Aktywności Seniorów Żeglarz

Klub Żeglarski HORN Kraków, ul. Kozia 22, 30-733 Kraków

tel. + 48 12 653 05 08, + 48 605 262 252

email: caszeglarz@gmail.com

www.hornkrakow.pl/cas

FB_cas

 

CAS czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00