Informacje o CAS „Żeglarz”

 

Centrum Aktywności Seniorów “Żeglarz” zostało utworzone przez Klub Żeglarski HORN Kraków na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Żeglarskiego HORN przy ul. Koziej 22 w Krakowie.

CAS “Żeglarz” jest finansowany ze środków Miasta Krakowa. Celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz pobudzenie aktywności społecznej seniorów.

CAS “Żeglarz” rozpoczął swoją działalność 2 stycznia 2018 roku o godz. 9 rano. CAS jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. W ramach CAS “Żeglarz” są prowadzone zajęcia dla seniorów: edukacyjne, rozwojowe, sportowe, upowszechniające wolontariat oraz integrację wewnątrz i międzypokoleniową.

Harmonogram zajęć stałych – MARZEC 2023

Harmonogram marzec 2023 – do pobrania TUTAJ

DZIEŃ GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ UWAGI
PONIEDZIAŁEK 10.00 – 11.00 Gimnastyka zdrowy kręgosłup KŻ Horn 
11.15 – 12.45

Wykład z wybranych elementów historii i filozofii Chin.

KŻ Horn 
13.30 – 14.15 Zajęcia z pływania Basen / ul. Fabryczna 13 
WTOREK 10.30 – 11.30 Język hiszpański podstawowy KŻ Horn 
11.30 – 12.30 Język hiszpański zaawansowany KŻ Horn
14.30 – 15.30 Grupa kabaretowo – teatralna Teatr KTO / ul. Zamojskiego 50
14.00 – 18.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn 
ŚRODA 10.00 – 11.00 Joga KŻ Horn
11.15 – 12.45 Tai Chi KŻ Horn
11.00 – 14.30 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn
17.00 – 19.00 Szantowanie i historia żeglarstwa KŻ Horn
CZWARTEK      
14.00 – 17.00 Ceramika warsztaty Terra Studio Ceramiki / ul.Potebni 6 
16.00 – 19.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn
PIĄTEK 10.30 – 11.30 Zajęcia z treningu pamięci KŻ Horn 
14.00 – 18.00 Kawiarenka seniora (klub scrabble / brydż / klub obywatelski / gry stolikowe) Tawerna Horn

 

Zajęcia dodatkowe w styczniu 2023

DATA GODZINA RODZAJ ZAJĘĆ UWAGI

03.03.23

12.00-14.00

Wykład o naturalnej pielęgnacji.

KŻ Horn

13.03.23

18.00

Dzień Kobiet – potańcówka.

KŻ Horn

23.03.23

11.00

Wystawa: Helena Rubienstein. Pierwsza dama piękna.

Żydowskie Muzeum Galicja.

24.03.23

12.00-14.00

Warsztaty florystyczne.

KŻ Horn

 

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.

 

 

>> ZOBACZ aktualności CAS Żeglarz

 

 

 

 

>> ZOBACZ galerię zdjęć CAS Żeglarz

 

 

REGULAMIN Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz”

1.Centrum Aktywności Seniorów „Żeglarz” zostało utworzone i jest prowadzone przez Klub Żeglarski HORN Kraków.

2.CAS „Żeglarz” prowadzi zajęcia dla seniorów na terenie Klubu Żeglarskiego HORN Kraków w Krakowie przy ul. Koziej 22 lub poza Klubem, a swoją ofertę kieruje do seniorów z gminy miejskiej Kraków.

3.Członkami CAS „Żeglarz” mogą zostać seniorzy w wieku powyżej 60 lat, mieszkańcy Krakowa.

4.Podstawą przyjęcia do CAS jest:

 • złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej
 • zapoznanie się z treścią regulaminu CAS „Żeglarz” i przyjęcie go
 • deklaracja aktywnego uczestnictwa w zajęciach CAS i podjęcia działań wolontaryjnych w ramach CAS

5.Członkowie CAS „Żeglarz” mają prawo do:

 • poszanowania swoich praw i godności osobistej
 • wolności słowa, przekonań i wyznania
 • uczestniczenia w zajęciach, wycieczkach i innych aktywnościach organizowanych przez CAS
 • rozwijania własnych zainteresowań
 • korzystania z udostępnionego dla CAS wyposażenia KŻ Horn w ramach prowadzonych zajęć
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów i problemów w grupie
 • pełnej informacji o ofercie i działaniu CAS

6.Członkowie CAS „Żeglarz” mają obowiązek:

 • przestrzegania regulaminu CAS
 • przestrzegania regulaminu Klubu Żeglarskiego Horn Kraków oraz przystani
 • poszanowania godności osobistej innych członków CAS oraz pracowników
 • dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób przebywających w CAS
 • dbania o powierzony sprzęt oraz wyposażenie CAS i KŻ Horn
 • przestrzegania norm i zasad wzajemnego współżycia
 • godnego reprezentowania CAS „Żeglarz”

7.Członkostwo CAS „Żeglarz” wygasa z chwilą:

 • wystąpienia członka na własną pisemną prośbę
 • śmierci członka
 • skreślenia z listy członków na skutek naruszenia regulaminu lub zasad wzajemnego współżycia – o skreśleniu z listy członków decyduje prezes KŻ Horn po porozumieniu z koordynatorem CAS

8.Udział członków w niektórych zajęciach ruchowych może wymagać zgody lekarza pierwszego kontaktu. O takim wymogu członkowie zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zapisów na zajęcia.

9.Zajęcia w CAS „Żeglarz” będą prowadzone w grupach o różnej liczebności w zależności od typu i formy zajęć. Każdorazowo będą prowadzone zapisy do grup zajęciowych. W przypadku dużego zainteresowania będą tworzone w miarę możliwości następne grupy.

10.Wszelkie informacje na temat bieżącej oferty zajęciowej, formy zajęć, dostępności miejsc, wycieczek i inne będą dostępne na stronie internetowej, w biurze CAS oraz telefonicznie.

11.Zapisy na zajęcia będą odbywały się poprzez formularze na stronie internetowej, mailowo, w biurze CAS lub telefonicznie.

12.Niezapowiedziana lub nieusprawiedliwiona nieobecność członka na 3 zajęciach, na które członek zapisał się może spowodować przesunięcie takiej osoby na listę rezerwową prowadzonych przez CAS „Żeglarz” zajęć.

13.Członkowie wnoszą na rzecz CAS „Żeglarz” opłatę członkowską w wysokości 5 zł miesięcznie.

14.Zmiany w regulaminie mogą zostać dokonane przez prezesa KŻ HORN Kraków, koordynatora CAS „Żeglarz” za zgodą prezesa KŻ Horn lub na wniosek członków CAS „Żeglarz” za zgodą koordynatora CAS „Żeglarz” i prezesa KŻ Horn Kraków.

Centrum Aktywności Seniorów Żeglarz

Klub Żeglarski HORN Kraków, ul. Kozia 22, 30-733 Kraków

tel. + 48 12 653 05 08, + 48 605 262 252

email: caszeglarz@gmail.com

www.hornkrakow.pl/cas

FB_cas

 

CAS czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00