Egzamin

Aby przystąpić do egzaminu (w dowolnie wybranym przez siebie terminie, zgodnie z harmonogramem egzaminów opublikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) należy najpóźniej na 14 dni przed egzaminem wysłać do UKE wypełniony wniosek o wydanie świadectwa wraz z dwoma zdjęciami oraz potwierdzenie wniesienia na konto UKE opłaty za egzamin i wydanie świadectwa. Osoby, które nie złożą dokumentów w wymaganym czasie (liczy się data nadania dokumentów) nie zostaną dopuszczone do egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008).

Egzamin na Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego i Dalekiego Zasięgu (SRC i LRC) przeprowadzają Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Polskie świadectwo ważne jest bezterminowo i na całym świecie. Egzaminy w Krakowie dla kursów organizowanych przez KŻ Horn Kraków odbędą się jak w tabeli w harmonogramie w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12.

Egzamin SRC – opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa – 125 zł (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
Egzamin LRC – opłata egzaminacyjna oraz opłata za wydanie świadectwa – 145 zł (wpłata na konto Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Wykaz wszystkich sesji egzaminacyjnych UKE na 2018 rok jest dostępny na głównej stronie kursu Radiooperator SCR i LCR.

Chcesz się zapisać?

Nie czekaj, ilość miejsc jest ograniczona. Sprawdź nasz harmonogram i zapisz się już dziś