Klub Żeglarski Horn Kraków informuje, że z dniem 30.06.2024 r. zakończył współpracę
z Aleksandrą Rewilak i Przemkiem Nowakowskim.

Dziękujemy za wspólny czas i życzymy pomyślności w dalszym życiu.

Zarząd
Klubu Żeglarskiego Horn Kraków