Otrzymaliśmy wiadomość z Polskiego Związku Żeglarskiego

1. Przypomnę, że badania w COMS-ie skierowane są do zawodników kadry narodowej w grupach A1, A2, B1, C, C1 oraz C2.
Pod tym linkiem znajdziecie nasze wytyczne dot. badań dla zawodników:
2. Dodam, że COMS wykonuje również komercyjne badania sportowe tzn., że można się też u nich dowiadywać jak takie badanie można zrobić w przypadku kiedy ktoś ma problem z uzyskaniem zaświadczenia u lekarza rodzinnego. Koszt takiego badania to ok. 200 zł. – 250 zł.
3. Poniższą informację dostałam z COMS-u ws. ważności badań wszystkich zawodników:
Zgodnie z art. 31 m  ustawy „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, „Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.”
 
Czyli zdolność jest wydłużona o 60 dni o ile zakończyła się po 7 marca 2020.