Zasady działania zawodnika – wolontariusza
W Klubie Żeglarskim Horn Kraków

1. Wykonywane działanie przez zawodnika-wolontariusza ma służyć dobremu zarówno temu, dla kogo wykonywana jest praca, jak i samemu wolontariuszowi, czyli uczącemu i uczniowi.
2. Zawodnik-wolontariusz swoją szatnie ma w swoim hangarze, swoje rzeczy przechowuje w danym dniu w niebieskim koszu w sposób uporządkowany w przestrzeni hangaru.
3. Śmieci wrzuca do kosza.
4. Zawodnik-wolontariusz pamięta, że przestrzeń szatni przy saunie – jest w okresie wakacji przeznaczona do innych zadań i nie utrudnia innym działania.
5. Zawodnik-wolontariusz współpracuje ściśle z instruktorem, któremu pomaga.
6. Zawodnik-wolontariusz po przyjściu do Klubu podpisuje się na liście obecności opatrzonej datą dzisiejszą. Jeśli taka lista nie jest przygotowana, bo przyszedł pierwszy, przygotowuje listę.
7. Zawodnik-wolontariusz pamięta, że wykonywane działanie ma służyć jednocześnie dwu stronom:
– jemu samemu w roli uczącego, który sprawdza tym samym swoją wiedzę;
– uczniowi, który uczy się nowego działania od kompetentnej osoby – która wie, więc jest bezpiecznie i spokojnie.
8. Zawodnik-wolontariusz po zakończonym działaniu, posprzątaniu swojego stanowiska pracy, uzyskuje informację od prowadzącego zajęcia instruktora o swojej pracy, o tym co było dobrze, co warto poprawić.
9. Na końcu swojego dnia Zawodnik-wolontariusz wpisuje na listę obecności swój przepracowany czas wolontariatu.
10. Dziękuję za wspaniałą współpracę realizowaną po mistrzowsku.