Info o Bagrach

Zalew Bagry Wielkie

Zalew Bagry jest największym akwenem, leżącym w granicach Krakowa. Powstał w wyniku zatopienia wyrobisk żwirowni. Znajduje się pomiędzy ul. Lipską a ul. Wielicką w Krakowie, na terenie Płaszowa, w Dzielnicy XIII Podgórze. Zalew jest położony niemal w geograficznym środku miasta, tylko kilka kilometrów na południowy wschód od Wawelu. Powierzchnia 31 hektarów.

Krótka historia powstania

Wydobywano tam żwir i glinę na potrzeby rozwijającego się węzła kolejowego w Prokocimiu. W okresie I wojny światowej przy wydobyciu zatrudniano jeńców rosyjskich. Podczas II wojny światowej rozpoczęto wydobywanie żwiru ze wschodniej części obecnych Bagrów. Powstały stacje pomp, które odprowadzały wodę gromadzącą się w dołach po wydobytym surowcu do Wisły. Pozostały zatopione torowiska kolejki wąskotorowej z wagonikami i inne cenne znaleziska – to tylko mogą odnaleźć nurkowie z 5 FAL.

Dzisiaj

Od prokocimskiego brzegu jeziora znajdują się tory kolejowe, za nimi – bloki Prokocimia. Znajdująca się za jeziorem magistrala kolejowa Kraków – Lwów stanowi naturalną barierę, odgradzającą akwen od zgiełku wielkomiejskiej dżungli, z którym spotkamy się po drugiej stronie torów. Płaszowski brzeg Bagrów, na którym zlokalizowana jest przystań KŻ Horn Kraków, jest oazą spokoju otoczoną drzewami i trzcinami.

Od strony Małego Płaszowa w niewielkiej zatoczce, znajduje się plaża miejska z pomostem i wieżą ratowniczą. Nad zalewem znajduje się również kilka dzikich plaż, a także urokliwych półwyspów, które upodobali sobie amatorzy wędkarstwa oraz ornitolodzy, obserwujący dzikie ptactwo. W pobliżu dzikiej plaży znajduje się kładka dla pieszych nad torami, po której można przejść na prokocimską stronę miasta.
Wokół zbior­ni­ka usy­tu­owa­ne są obiekty żeglarskie, szkoleniowe i rekreacyjne; KŻ HORN Kraków, AZS Kraków i Stowarzyszenie OMEGA. Ośrodek Szkoleniowo-Żeglarski Horn jest główną bazą roz­gry­wa­nych na zbior­ni­ku regat i imprez lokalnych. Ośrodek organizuje spotkania żeglarskie, szkolenia, „wakacje pod żaglami” i półkolonie żeglarskie dla dzieci ze szkół podstawowych a także całoroczne zajęcia żeglarskie dla dzieci i młodzieży. Ciekawe widoki rozpościerają się z wieży widokowej, umiejscowionej w budynku przystani Klubu Żeglarskiego Horn Kraków. Że­gla­rze mają tu do dys­po­zy­cji port z na­brze­ża­mi, po­mo­sta­mi oraz ło­dzia­mi za­bez­pie­cza­ją­cy­mi. Mogą ko­rzy­stać z hangaru i warsz­ta­tu re­mon­to­we­go, boisk spor­to­wych i po­miesz­czeń klu­bo­wych. Goście mają do dys­po­zy­cji hotel oraz Tawernę na Hornie Stwarza to do­sko­na­łe warunki do or­ga­ni­za­cji imprez. Wzdłuż wschod­nie­go brzegu, jest trasa przyrodnicza. Dużym atutem tego miejsca jest cisza i spokój , dzięki czemu Zalew Bagry jest porównywany do Małych Mazur. Nad Zalewem Bagry Wielkie jest wydzielona plaża z zabezpieczeniem ratowniczym od strony Małego Płaszowa. Warto zwrócić uwagę, że w pobliżu przystani żeglarskich obowiązuje zakaz pływania i skakanie do wody. Ciepła woda, oraz niskie brzegi spra­wia­ją że akwen ten jest atrak­cyj­ny dla że­gla­rzy, którzy mogą tutaj że­glo­wać od wcze­snej wiosny do późnej jesieni. Częstymi gośćmi są Morsy (Klub Kaloryfer), którzy swój sezon zaczynają gdy żeglarze kończą. Dla nich im zimniej tym lepiej.

Komunikacja i dojazd:

Zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej.Dzięki publicznemu transportowi zaoszczędzicie Państwo czas na znalezienie miejsca do parkowania oraz przyczynicie się do polepszenia jakości powietrza w Krakowie.
Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie www.mpk.krakow.pl.

Dojazd Tramwajem:

W okolice Bagrów dojeżdżają cztery linie tramwajowe:

  • 11 – kierunek-> wysiadka na Rzebika lub Mały Płaszów
  • 20 – kierunek –> wysiadka na Rzebika lub Mały Płaszów
  • 50 – kierunek -> wysiadka Dworzec Płaszów Estakada
  • 9 – kierunek-> wysiadka Dworzec Płaszów Estakada

Dojazd Autobusem:

W okolice Bagrów dojeżdża wiele autobusów z różnych stron Krakowa:

  • Linia 123 – Mistrzejowice – Mały Płaszów –wysiadka ostatni przystanek „Mały Płaszów”, następnie przejść przejściem dla pieszych przez ul. Lipską i kierować się w stronę sklepu „Lidl”. Przed sklepem skręcić w ul. Węglarską, następnie ul. Grochową, na końcu której skręcić w prawo w ul. Kozią.
  • Linia 125 – Szpital Rydygiera – Złocień – wysiadka przystanek „Mały Płaszów”.
  • Linia 127 – Podgórze SKA – Bagry. By dotrzeć nad Zalew najlepiej wysiąść na przystanku „Bagry” tuż przy Zalewie Bagry Wielkie.
  • Linia 158 – Podgórze SKA – Podwierzbie –wysiadka przystanek „Mały Płaszów”.
  • Linia 221 – Niepołomice Dworzec – Mały Płaszów – wysiadka przystanek „Mały Płaszów”
  • Tele-bus, to autobus na telefon. Nie ma on ustalonej trasy ani sztywnego rozkładu jazdy. Pasażer może sobie zamówić kurs. Sam ustala godzinę oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. Zamówienie u dyspozytora należy jednak złożyć minimum pół godziny przed planowanym rozpoczęciem podróży. W Tele-busie obowiązują te same rodzaje biletów, co w regularnym transporcie miejskim. By dotrzeć na kąpielisko najlepiej wysiąść na przystanku „Bagry”, tuż przy Zalewie.

Dojazd pociągiem:

Każdy pociąg, który zatrzymuje się na stacji „Kraków Płaszów” dowiezie Państwa w pobliże Zalewu Bagry. Idąc spacerem wzdłuż brzegu można zobaczyć cały Zalew.