Półkolonie – karta uczestnictwa

Karta informacyjna uczestnika wypoczynku – dla zapisanych uczestników
(wypełnia rodzic lub prawny opiekun uczestnika)

Turnus

Oświadczenia

5 + 14 =

Klub Żeglarski HORN Kraków
30-733 Kraków, ul. Kozia 22
tel. +48 510 459 596,  e-mail: polkolonie@hornkrakow.pl
(czynne w dni powszednie w godz. 10.00 – 18.00)