Radiooperator SRC i LRC

ŚWIADECTWO OPERATORA ŁĄCZNOŚCI BLISKIEGO ZASIĘGU (ang. Short Range Certificate, SRC)

Podczas rejsu morskiego wymagane jest posiadanie przez przynajmniej jednego członka załogi świadectwa radiooperatora bliskiego zasięgu (SRC). Każdy dobry skipper powinien takie uprawnienia posiadać osobiście. W ramach szkolenia teoretyczno-praktycznego kursanci poznają zasady komunikacji morskiej. Część praktyczna realizowana jest na prawdziwych morskich radiotelefonach VHF-DSC i obejmuje bardzo bogaty program symulacji różnego typu komunikacji na morzu. W programie są zawarte także podstawowe angielskie zwroty w komunikacji morskiej, alarmy distress i ich odwoływanie, obsługa urządzeń NAVTEX, radiopławy EPIRB oraz transpondera radarowego SART.

Po kursie należy zdać egzamin państwowy przed komisją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), składający się z części teoretycznej (test wyboru) oraz z części praktycznej (obsługa urządzeń). Egzamin pozwala uzyskać międzynarodowe i bezterminowo ważne świadectwo SRC. Jest to jedyne uznawane na świecie, wydane w Polsce uprawnienie tego typu.

ŚWIADECTWO OPERATORA ŁĄCZNOŚCI DALEKIEGO ZASIĘGU (ang. Long Range Certificate, LRC)

 

      Przepisy krajowe i międzynarodowe wymagają, aby każda jednostka pływająca po morzu była wyposażona w radiostację. Radio podlega rejestracji w odpowiedniej instytucji (w Polsce w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, UKE). Na pokładzie jachtu morskiego co najmniej jedna osoba powinna legitymować się licencją radiooperatora. Pływanie bez licencji oznacza naruszenie przepisów, co w praktyce oznacza m. in. zerwanie umowy ubezpieczeniowej.

Zdecydowana większość żeglarzy i motorowodniaków poprzestaje na uzyskaniu Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (ang. Short Range Certificate, SRC). Do pływania po wodach przybrzeżnych jest ono zupełnie wystarczające. Uprawnia bowiem do obsługi radia na tzw. akwenie A1 (ok. 30 mil morskich od brzegu).

Często jednak nawet na Bałtyku czy Morzu Północnym jacht pływa poza akwenem A1. Wtedy skipper jachtu (lub inna osoba) powinna legitymować się licencją LRC. Różnica między świadectwami nie polega na tym, w jaki sprzęt radiokomunikacji morskiej wyposażony jest jacht, ale wynika z akwenu, po którym jacht żegluje.

Od 2015 r. regularnie egzaminy na LRC przeprowadzają w Polsce tylko specjalistyczne ośrodki szkolenia marynarzy w Gdyni i Szczecinie. Jednak okazjonalnie, egzaminy takie odbywają się w Delegaturach UKE poza wybrzeżem – najczęściej w Warszawie.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 18 lat. Posiadanie licencji SRC nie jest konieczne!

Egzamin składa się z testu i części praktycznej.

Test obejmuje:

– Ogólną wiedzę o systemie, podsystemach i urządzeniach radiowych GMDSS

– Obsługę urządzeń radiowych podsystemów GMDSS

– Regulaminy stosowane w służbie radiokomunikacji morskiej

– Język angielski

Część praktyczna:

– Obsługa urządzeń radiowych podsystemów GMDSS

 

Kurs na licencję LRC obejmuje dwa spotkania po ok. 6 h. Szkolenie obejmuje prezentację multimedialną zawierającą wszystkie zagadnienia ujęte w części teoretycznej egzaminu. Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń na radiostacjach VHF DSC, obsługi radiopławy EPIRB, transpondera SART, transpondera AIS oraz ćwiczeń na symulatorach wykorzystywanych przez Komisje Egzaminacyjne UKE.

Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe, w tym test egzaminacyjny z zaznaczonymi odpowiedziami.

Uzyskanie Świadectwa Łączności Operatora Dalekiego Zasięgu jest w Polsce o wiele łatwiejsze i mniej kosztowne niż w innych krajach, gdzie zwykle wymagany jest kilkudniowy kurs. Licencja LRC wystawiana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej jako dokument państwowy honorowana jest na całym świecie. Ważna jest bezterminowo.

                                           Zapraszamy na kurs!

   www.online.hornkrakow.pl 

Tryby i cena szkoleń

  1. Radiooperator SRC :  Cena szkolenia 390 zł.
  2. Radiooperator LRC :  Cena szkolenia     0 zł.

Kurs obejmuje

Chcesz się zapisać?

Nie czekaj, ilość miejsc jest ograniczona. Sprawdź nasz harmonogram i zapisz się już dziś